Habsburg-Lotaringiai Ottó herceg beszéde Mindszenty József hercegprímásról

Habsburg Ottó idézi föl Mindszenty József bíboros, hercegprímás alakját és számol be hozzá fűződő személyes emlékeiről, méltó történelmi párhuzamokkal.