Monarchista akció!

Az alábbiakban két nagyon érdekes videót lehet szemlézni, amelynek az a közös nevezője, hogy mindegyik a neves, és igen régi francia monarchista szervezet, az Action Francaise nevéhez köthető. A szervezet Charles Maurras tette igazán karizmatikussá és híressé a XX. század elejére, ugyanakkor ő állandósította a két legnagyobb téves tartalmat is mellé; a nacionalizmust és az antiszemitizmust. Maurras legnagyobb kitörési lehetősége az Egyház korai támogatása volt, amelyet azonban feláldozott valamifajta filozofikusabb panteista vagy éppen agnosztikus, de sokszor antiklerikális eszmeiséggel, amiért az Egyház nyíltan szembehelyezkedett vele, ő pedig az Egyházzal. (Maurras soha nem volt igazán vallásos, így vidáman vállalta a szakítást is.) Nem annyira helyeselhető a kollaboráció sem a német megszállás alatt, bár az is igaz, hogy a petainista államban nem minden volt egyértelmű, hiszen a nyílt szembefordulás a forradalmi (1789, 1848) hagyományokkal rendkívül örvendetes és perspektívikus volt. Az AF annyiban is mindenképpen figyelemreméltó, hogy a háború után egyre közeledett a (republikánus) jobboldalhoz, Le Penhez, de végül a republikánus nacionalistáktól azért igyekeztek távol maradni mindig is, a legnagyobb kompromisszum a gaulle-izmus valamilyen szintű támogatás volt. Le Pennek volt egy enyhe kísérlete a royalista, tradicionalista katolikusokkal valós szövetségre, de sajnos Le Pen esetében a katolicizmus, sőt a kereszténység csak ugyanúgy politikai szófordulat, mint ahogyan az AF esetében is mindig az volt sajnos. Bourbon-hűségükhöz, demokráciával szembeni kritikusságukhoz, szervezőkészségükhöz, a rendíthetetlenségükhöz azonban nem férhet kétség, több mint száz évvel az alapítás után sem. A Camelots du Roi pedig úgy látszik még mindig létezik, legalábbis a zászlók és dalok alapján biztos. Ez örömteli annyiban, hogy a kombattáns monarchizmus egyik első tömegszervezete volt, amelyben kifejezetten munkások, parasztok vettek részt és tanították móresre a vörös és republikánus propagandistákat kevés szóval és több ütleggel. Semmi forma ruha, csak zászlók, kemény öklök, meg frissen vasalt ing. Kellemes testmozgások lehettek, melyek (úgy látszik az 1989-es video alapján) manapság is előfordulnak …

Gyertyás megemlékezés, énekekkel a mártírsorsú XVI. Lajos királyra (2007) Párizsban, hosszú felvonulással.

Rendőri attak a francia monarchisták ellen, őket ma nálunk lázongóknak, csőcseléknek mondanák (1989). Hangulatos archív anyag, amit az is megtold, hogy a rendőrök a gyűlésüket verték szét, de a CdR és a AF ezt nem hagyta annyiban.

Hozzászólások