Az utolsó tölténnyel a fegyverben

Ezen a napon, 1945-ben, este nyolc órakor a csontmetsző hidegben indult meg a kitörés Budapesten, a Széna téren át. A áldozatokra és a hősökre emlékezve, az alábbiakban korabeli dokumentumokat teszünk közzé, amelyek a kezdetet és a véget is mutatják. A két papíros között pedig az emberi tragédiák, helytállások, kegyetlenkedések és a hősiesség sok-sok példája - emlékezni rájuk mindenképpen szükséges.

+++

Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführer rádiótávirata a Dél Hadseregcsoportnak a tervezett kitörés idejéről, irányáról, a gyülekezés helyéről, kérve az akció közvetett légi és földi támogatását. A távirat belefoglalva a Balck-seregcsoport 1945. február 12-én keletkezett iratába.

A Dél hds.csop-nak
Titkos parancsnoki ügy

A IX. SS-hgy. hdt. rádiótávirata (takt.idő 17,50)

1.) Az ellátmányt feléltük, az utolsó töltény a csőben. A kapituláció vagy a védőrség harc nélküli lemészárlása között lehet választani. Ezért az utolsó harcképes német részekkel, honvédekkel és nyilaskeresztesekkel támadni fogok.
2.) II.11-én a sötétség beálltával kitörök. Szomor és Máriahalom között kérem a felvételt. Abban az esetben ha a felvétel ott nem lehetséges, akkor a Pilis hegységbe fogok előretörni. Ott kérem a felvételt a Pilisszentkereszt ÉNY-i térségében.
3.) Fényjelzés: 2-szer zöld saját csapat. Ismertető jelek saját csapataink és repülőink számára: kabátok és vásznak horogkereszt formában történő kiterítése, valamint integetés. Jelszó: Hindenburg - Hitler.
4.) Gyülekezési hely: Tarján vagy Tokod. Kérem az élelmezést és a sebesültek ellátását biztosítani.
5.) II.12-ére erős vadászvédelem és bombázóbevetés szükségeltetik az elg. tartalékok és az elg. mozgások leküzdéséhez a megadott térségben, valamint saját délnyugati irányú mozgásunk védelmére. Kérem az ellenséges erők lekötését minden eszközzel, valamennyi arcvonalon.

Aláírta: Pfeffer-Wildenbruch

Balck-seregcsoport, I/A.Nr.225/45 G.Kdos,
I/a. Topp. al.es I. G.

HL mikrofilmtár 898/7213483-7213484.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

+++

1945. február 16.

Jelentés Budapest német-magyar védőrségének utolsó jelentett létszámviszonyáról és a saját vonalakat elért katonák létszámáról.

Budapesti mozgások

1945. II. 11-én a következő létszámot jelentették:
23 900 német katona, ebből 9 600 sebesült (közöttük 2 000 fekvő)
20 000 magyar katona, ebből 2 000 sebesült
500 nyilaskeresztes.

Eddig légiúton visszahoztunk:
1 404 sebesültet
38 egészséges katonát.

II.11. óta 625 magát visszaküzdő[91] [katona].

HL mikrofilmtár 898/7 214037.
Német nyelvű hadinaplórészlet fordítása.

(Regnum!)

Tags: 

Hozzászólások