Magyar, monarchista és blogger - bemutatkoznak a blogunk szerzői

A királyság alternatíváját a XXI. században a Gondolatok A Királyságról, közkedvelt nevén "A Monarchista" igyekezett megszondáztatni, jellegzetes módon online térben. A blogból nőtt ki a portálunk is lényegében és sok értékes kapcsolat jött létre ezzel kapcsolatosan már. Több éves működés után a blog leállt, az alapító döntése alapján, de néhány hónapja újra él és aktív és négy új szerzője is van. Az illendőség úgy kívánja, hogyha kicsit megkésve is, de bemutatkozzanak a nyilvánosságnak. Ez olvasható az alábbiakban, a saját szavaikkal fogalmazták meg azt, amit fontosnak tartanak magukkal kapcsolatosan. Addig is ajánljuk őket és a blogot is rendszeresen napi olvasásra is, hiszen jelenleg a Regnum! Portál hivatalos blogja is egyben.

Stami (Stamler Ábel): Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy nem vagyok a szó mai értelmében vett demokrata. Valójában egyáltalán nem. A demokráciát, a humanizmust, a pacifizmust és a toleranciát , ahogyan azt a modern szekuláris államban értik, nem fogadom el, illetve a szellem elleni véteknek tekintem. Ehhez kapcsolódik "politikai" állásfoglalásom: a monarchizmus. A monarchia a legmegfelelőbb államforma az emberi társadalom számára, amelyben felülről jövő szellemi befolyások jelennek meg. A monarchia restaurációjától elválaszthatatlan a reakció, az ellenforradalom. Ez a posztmarxista, liberális Magyarország egyik leglejáratottabb fogalma, melyet azonban mindezek ellenére pozitívan kell értékelnünk. Példaértékű Vendée, Bretagne kiállása legitim uralkodója mellett, az ellenforradalmi orosz csapatok dicső harcai, avagy a Caudillo, Franco és a karlista, falangista hősök. Katolicizmus, Hagyomány, Legitimizmus. Elöljáróban ennyit, végezetül pedig,egy mondat a Hídember című filmből: "A Császár Isten kegyelméből uralkodik, a hadsereg erős.".

Petrus Augustinus (v. Uhel Péter Ágoston): Dunántúli (budai) gyerek, ki a modernségtől és felszínességtől irtózva rátalált a hitre és a hagyományra. Belátható időn belül történész és jogász lesz, minden tudása a restaurációért küzdőké. Különösen szeret elmerülni jogfolytonossági vitákban és majdnem bármiben, ami huszadik századi. Labanc és reakciós, kompromisszumokra teljesen képtelen, de minden értelmes vitára nyitott, tévedésbeismerés kizárt. Nagy kedvencei a metál, az opera, a XIX-XX. századi orosz és angol nyelvű irodalom, Hamvas Béla, az amerikai foci, filozófia, teológia, jó sörök, száraz vörösbor zöld olívabogyókkal, szőke nők és Sík Sándor Hiszek című verse. Irtózik a kádári közönytől, a szoftkonziktól, a nemzetállamoktól, a demokráciától, a köztársaságoktól, a szakbarbárságtól, a kuruc-plebejus hozzáállástól, a II. Vatikáni Zsinattól, a szinkronizált filmektől és attól, hogy ha öreg lesz, olyan feje lesz, mint Kádár Jánosnak. Kedvenc szentsége a gyónás, kedvenc ellenforradalmai a magyar, a vendée-i és az orosz. Szabadidejében túl sok minden iránt érdeklődik, de semminél nem tud megmaradni.

Szávoszt-Vass Dániel: Katolikus magyar nemes. Történelem-földrajz tanár és geográfus végzettségű. Jelenleg doktorandusz az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában, mellette a Dunai Szigetek blog szerkesztője és a Gondolatok a Királyságról blog társszerzője. Legitimista. A monarchizmust kiskorában, huszár főhadnagy nagyapjának, dr. Szávoszt Tamásnak térdén lovagolva szívta magába, miközben régi Magyarország térképeket böngésztek a Pallas Nagylexikonában. Példaképei az antináci és antikommunista nemesség és papság tagjai, akiket mindkét szocialista diktatúra üldözött és irtott. 18 évesen, élete első szavazásán Habsburg-Lotharingiai Ottóra szavazott, sajnos érvénytelenül. Véleménye szerint nem is szükséges érveket felhozni a királyság helyreállítása mellett, elég ha visszatekintünk az 5 köztársaságra és azok emblematikus figuráira, akik a magyar történelem legtehetségtelenebb, legostobább és legszánalmasabb alakjai voltak. Károlyitól Kunon, Rákosin át egészen Schmitt Pálig. Nagyon sok szenvedést spórolhatott volna meg Magyarország, ha hallgat a legitimistákra. Szerencsére sosem késő.

Per Spegulo (Nagy Csaba): Idén múltam 50 éves. Jogász végzettségű és humán érdeklődésű vagyok, aki olyan szerencsés, hogy ifjú korában találkozhatott a hiteles és megfontolt konzervativizmussal, a királyság tiszteletével és a hittel. Akkor már azt hirdette a rendszer, hogy ezek az eszmék végérvényesen eltűntek, azonban csöndben, suttogva, baráti beszélgetésekben mégis fennmaradtak. Tényleg szerencsés vagyok. Mivel rövid bemutatkozót kértek tőlem, ezért csak pár fontos kifejezést írok le, amit fontosnak tartok: Isten – magyar nyelv – humor – szatíra – hűség – tisztelet – szépség – érték – család – piros, fehér, zöld – korona – hagyomány – bölcsesség – nyugalom. Amit nem kedvelek: pökhendiség – ostobaság – neveletlenség – harcos ateizmus – hazudozó liberalizmus – minden színű bolsevikek – egyházellenesség – magyartalanságok – helyesírásra képtelenség – erőszak. Mostanában azzal szórakozom, hogy a nemzeti, konzervatív oldalon megjelenő írásokat eszperantó nyelvre fordítom – nehogy már (mondtam magamnak) csak a hámánkatókról és a kiliángyörgyökről tudjon az érdeklődő civilizáció, ha a magyarságról akar tudni; bármennyire is „balos” az eszperantó mozgalom indulása. Ha meg „nem férnek be” a hivatalos kurzusba a fordításaim, akkor is, legalább fricskának jó ez a hobbim. Innen származik a login nevem, ami az 1Kor;13:12 eszperantó nyelvű fordításából származó idézet. A jelentése: (Ma még csak) tükör által, (homályosan látunk, akkor majd színről színre.) Ha valaki talál fordításra érdemest – amit nem vennék észre – akkor egyébként: ajánlom magam.

Hozzászólások