Egy tiszteletreméltó magyar liberális iránymutatásai

Az alábbiakban egy nagy magyar liberális államférfi gondolatait közlöm. Olvasóközönségünk felé az a kérdésünk, hogy vajon ki lehet Ő és mennyire szimpatikusak nekik az itteni gondolatok? Vajh ellenszenvet éreznének, ha manapság egy liberális politikus ilyen - és ehhez hasonló gondolatokkal állna elő? A válaszokat érdeklődve várjuk a kommentekben.

"Gyerekkoromtól fogva epedtem a dolgok alakulása után, de ha ez anarchiával jár, elfordulnék tőle. Tudom, hogy az újjáalakulás sok görccsel jár; de a személy-, és vagyonbiztonság oly szentségek, melyek minden kormányforma mellett fő célok, melyeket minden körülmények között tisztelni kell. (...) Van egy örök és változhatatlan elv, amelynek mindenütt, ahol törvény uralkodik, sértetlenül kell mindig fennállni; és ez azon elv, hogy a törvények szorosan megtartandók, és kötelező erejüket csak a jogos törvényhozó hatalom szüntetheti meg. Nincs ezen erkölcsi elv nélkül erkölcsi kapcsolat, ami az államot összetartja. Mind a népek jogainak, mind a fejedelmek hatalmának ez a legbiztosabb hatalma."

"Monarchiában a miniszter, mindig a király minisztere, s mint ilyen, felelős az országnak; de midőn a király nevében és tudtával, sőt tettleges engedelmével háború folytattatik a nemzet ellen, hogyan legyek én minisztere a királynak? Azt mondhatnád, legyek minisztere az országnak; de monarchiában az országnak külön, a fejedelemtől elvált s azzal ellentétben álló minisztériuma elképzelhetetlen! Lehet ideiglenes kormánya diktatúra, forradalom alkalmával, de ilyen ideiglenes kormány nálunk nincs, nem is igen lehet, mert ennek első feltétele volna: kijelentett fellépés a királya ellen, ez pedig nálunk balgatag, sükeretlen lépés volna. "

"Ha a kormány maga példát nem mutat, hogy a törvényeket ő is tudja tisztelni s teljesedésbe hozni, mindaddig károsnak és idő előttinek tartom más tárgyakról tanácskozni. És ha a többség elütne ettől, hódolni ugyan nem fogok annak, hanem ezt mondom; amely nemzet elhagyta magamagát, sorsát megérdemelte."

(Regnum!)

Hozzászólások