Visszatérhet-e az osztrákoknál a monarchia?

Nincs törvényi akadálya, hogy Ausztriában a köztársaság demokratikus fölszámolását szorgalmazó békés szervezetek tevékenykedjenek, sőt a nép és az országgyűlés támogatásával az államforma is megváltoztatható – közölte a bécsi egyetem egyik tanára. Az Unzensuriert.at pedig az osztrák pártviszonyokat elemezve arra jutott, a jobbközép tehetetlensége a monarchistákat is erősítheti.

Restaurálható a monarchia Ausztriában; a Habsburg-ház uralkodása helyreállításának nincs törvényes akadálya, ám a Schwarz-Gelbe Allianznak (SGA) az Osztrák Néppárt (ÖVP) tagjai és a szociáldemokraták (SPÖ) közt is támogatókra kell lelnie célja elérése érdekében – állapította meg tanulmányában Dr. Ernst Denk. Az elismert bécsi jogász dolgozata, amelyet az SGA idéz honlapján, egyfelől válasz az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) korábbi támadásaira, másfelől le kíván számolni azokkal az évtizedek óta sulykolt hazugságokkal, amelyek szerint a monarchia elavult, közösségellenes államforma, feltámasztása pedig úgy de facto, mint de iure lehetetlen.

Amint arra Denk is utalt, az ellenbaloldali* FPÖ régóta feni a fogát a monarchistákra. A bécsi egyetem tanára egy 2008-as esetet említ, amikor a radikális párt prominense, Heinz-Christian Strache sikertelen kísérletet tett az államforma megváltoztatására irányuló valamennyi békés tevékenység kriminalizálására.

A szakértő ehhez fűzött kommentárjában utal az igazságügyi tárca egy évvel korábban, tehát 2007-ben megfogalmazott állásfoglalására. Akkor az SGA-nak egy utcai demonstrációjával sikerült magára haragítania az FPÖ-t, melynek képviselői a kormányhoz fordultak kemény fellépést követelve. Az illetékes tárca részéről Dr. Maria Berger leszögezte, a monarchisták egyesületéről mindez idáig nem került elő olyan adat, amely szerint a fennálló rendszer erőszakos megdöntésére készülnének, ennek hiányában pedig – összhangban az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikkelyének 1. bekezdésében foglaltakkal – megilleti őket a véleménynyilvánítás szabadsága.

Osztrák büntetőjogszabályok alapján csak az erőszakos, az államformaváltást nem demokratikus úton véghezvinni szándékozó, illetőleg a nemzeti jelképeket meggyalázó szervezetek és magánszemélyek ellen léphetnek fel a hatóságok – hangsúlyozza Denk is, majd bemutatja a monarchisták törvény adta lehetőségeit céljuk elérésére.

A restauráció sikere nagyban függ attól, hogy az SGA rendet tud-e tenni a fejekben? Először ugyanis meg kell győzze az embereket, hogy a monarchia nem alacsonyabb rendű államforma a köztársaságnál. Sőt, a jelenlegi rendszernél hatásosabban védelmezheti a demokráciát, illetve óvhatja polgárait a pártdiktatúrától. Aztán a jogszabály-módosításokhoz szükséges politikai erő megszervezése a következő feladat. A szerző úgy véli, a törvények megváltoztatása külső támogatás nélkül lehetetlen, mivel egy monarchista párt nem szerezheti meg a szükséges mandátumokat; valamennyi képviselői hely kétharmadát. A segítséget pedig olyan politikusoktól is elvárja, akik bár szocialisták, liberálisok vagy zöldek, de egyben monarchisták is.

Az országgyűlésnek a többi közt olyan törvényeket kell hatályon kívül helyeznie majd, amelyek nemzetközi vállalásokat érintenek. Denknek azonban meggyőződése, hogy sem az Európai Unióban, sem azon kívül nem fog egyetlen ország sem szót emelni, ha újra megnyitják a Habsburg-ház uralkodása előtt a lehetőséget. Ezt nem csak az valószínűsíti, hogy az első világháborút lezáró békekötés óta eltelt időszakban jelentősen megváltozott a jogi környezet, de a dolgozatból az is kiolvasható, hogy az új ausztriai monarchia minden tekintetben a fennálló köztársaság jogutódja kíván lenni, s ilyenformán nincsenek területi, vagy egyéb követelései más államokkal szemben.

Összegezve tehát az SGA-nak ki kell törnie a hazugságok hálójából; meg kell győzze az embereket, hogy az államformaváltás az ő érdekeiket szolgálja; gondoskodnia kell a megfelelő többségről a törvényhozás mindkét házában; az új alkotmányt pedig sikeresen megerősíttetnie a kötelező népszavazáson. Figyelemmel a fiatalok nyitottságára és a rossz közhangulatra, mindez nem is tűnik lehetetlen feladatnak – állapítja meg Dr. Ernst Denk.

„Monarchista reneszánsz a Habsburg-temetés után?” Ezzel a címmel közölt politikai helyzetelemzést az Unzensuriert.at, egy osztrák internetes portál július közepén. A cikkíró szerint II. Ottó örökös magyar király** halála, s a bécsi gyászszertartás miatt az államforma újra a közbeszéd tárgyává vált. A regnáló kormány, a szövetségi elnök és a két nagy párt, az ÖVP és az SPÖ teljesítménye sokakat indíthat arra, hogy elgondolkodjanak: nem lenne-e jobb a monarchiát modernizált formában újra bevezetni? A néppárt különösen gyengén szerepel az utóbbi években – állapítja meg a publicista, majd felemlegeti, hogy a szervezet szinte egyetlen jelentős kérdésben sem volt képes önálló kezdeményezéssel élni, továbbá sok, a konzervatív szavazók által elvetett szocdem javaslat mellé is készséggel odaállt. Az ÖVP-t tömegével elhagyó választók számára az FPÖ jelenthet vonzó alternatívát, ám az Osztrák Néppárt gyöngeségéből az SGA is szépen profitálhat – fűzi hozzá a szerző.

* Az ellenbaloldali jelzőt László Andrástól kölcsönöztük, mivel szerintünk tökéletesen leírja az Osztrák Szabadságpárt milyenségét – a nacionalizmus még senkit sem tesz jobboldalivá! [a fordító]

** Az elemzés közreadója az Otto Habsburg megnevezést használja.[a fordító]

Fordította: Nagy Áron.

Hozzászólások