Ima Zita királynénk boldoggá avatásáért

Az alábbiakban olvasható Zita királynénk (1892-1989) boldoggá avatásával kapcsolatos ima, hivatalos magyar fordításban. 2009. december 10-én csütörtökön jelentette be az ez idáig utolsó magyar királyné boldoggá avatási eljárását Yves Le Saux, a francia Le Mans városának érseke. Érdekesnek tűnhet talán, hogy nem Svájcban indítványozták a boldoggá avatást, hiszen Zita királyné életének utolsó 20 évét a Svájcban található Zizers község Szent János-apátságban kialakított idősek otthonában töltötte.

Zita királyné boldoggá avatását végül azért Le Mans érseke indítványozta, mert Zita 1909-től ugyanis Solesmesben tanult a bencés nővéreknél, majd később, 1926-ban a solemnesi bencés kolostor oblátája (világi tagja) lett.

+++

Mennyei Atyánk, te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot; őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad.

Add jóságosan, hogy szolgálódat, Zita királynét, Egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek idején is élő reménynek és a te isteni gondviselésedbe vetett rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk.

Add kérünk, hogy férjével, Boldog Károly királlyal együtt a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé. Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképévé válhasson.

Közbenjárására hallgasd meg kérésünket (itt röviden megemlíthető a kérés), Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, három Üdvözlégy, Dicsőség.

Imprimatur: 09/07/2009
+ Mgr. Yves Le Saux
Le Mans-i püspök

Az imameghallgatásokat kérjük a következő címre jelezni:

Association pour la béatification de l'Impératrice Zita
Abbaye Saint-Pierre
1, place Dom Guéranger
F-72300 Solesmes
Franciaország

Több információ Zitak királynék boldoggá avatásával kapcsolatban: http://www.beatification-imperatrice-zita.org/pages/intro.php

Hozzászólások