Magyar ember tiszteli a királyát

"Akit a Szent Koronával koronázva látsz, imádd, szentséges királynak tekintsd és tiszteld, ha ökör volna is." - ezeket a nagyon híres szavakat guti Országh Mihály mondta halála előtt a történetíró Bonfininek, az egyik legnagyobb magyar király, I. Hunyadi Mátyás uralkodása alatt. Az idézetet, amely azért lett híres, mert a Szentkorona-tan hívei is gyakran hivatkoztak rá a következő évszázadokban, egy valóban hiteles államférfitől származnak, mégha első ránézésre keresetlen szavaknak is tűnnek.

Országh Mihály az egyik legősibb magyar nemesi családból származott, amely őseit a XI. százaid tudta visszavezetni, a Gutkeled nemzetségből (címer oldalt) és élete során híven szolgált több uralkodót is, mindig összeegyeztetve a saját, nemzetsége és az ország érdekeit. A négy uralkodó és egy kormányzó, akiket Országh szolgált nem utolsósorban különböző dinasztiákat (Luxemburgi, Habsburg, Jagelló, Hunyadi) is jelentett Országh Mihálynak, aki 1445-ben a hét megválasztott főkapitány közül az egyikeként az első magyar kormányzónak, Hunyadi Jánosnak is híve volt, 1458 és 1484 között pedig a Magyar Királyság nádora lett és e mellett fegyveresen is védte az országot és az uralkodót, ha úgy hozta a sors.

Nem egyszerűen egy adomát kell látnunk a mondásában, hanem leginkább egy politikai krédó zengzetes megfogalmazását, amely persze lehetséges volt adomaként is idézni, de nem ez az egyetlen értelmezési tartománya. Bonfini maga így jellemzi Mihály nádort és híres mondását; "rendkívül eszes és rengeteg tapasztalata folytán nem ok nélkül bölcsnek tartott férfiú nemcsak a szívében, hanem a száján is vallotta ezt". Legnagyobb elismeréssel Luxemburgi Zsigmondról, Habsburg Albertről és természetesen Hunyadi Mátyás királyainkról emlékezett meg Bonfininak személyesen, és tette ezt az ominózus kijelentését is neki, amelyet sokan irányadónak éreztek az elkövetkező évszázadokban a maguk számára. Mindenkinek jó érv lehet szellemi párbajokban ma is Országh nádor kijelentése, akiknek olyan maszlagok ellen kell védekeznie, hogy "de hát lehet egy idióta is a király!" és társai. Országh Mihály méltóságos nádor úr kijelentése bővebb kontextusban is idézhető, hiszen a király és a nemzet egyesülését a Szent Koronában, mint közjogi személyben a szimbiózis kell, hogy jellemezze, e mellett pedig a dinasztiahűség - ilyen viszontagságos korban - együtt járt a hazafisággal és politikai vagy katonai tettekkel is Országh Mihály esetében.

Hozzászólások