Kortársunk-e Carl Schmitt? - tudományos konferencia Budapesten

Huszonöt évvel ezelőtt hunyt el a 20. század – életútja, döntései és elméletei okán egyaránt – egyik legvitatottabb, legellentmondásosabb és tán legérdekesebb gondolkodója, Carl Schmitt. Magyarországon – leszámítva Kuncz Ödön egy negyvenes évekbeli fordítását és Lukács György kritikáit – igazából csak a rendszerváltás után vált ismertebbé: az első Schmitt-könyv fordítójaként Paczolay Péter, az első Schmitt-monográfia szerzőjeként Pethő Sándor és a Schmitt-recepció hazai előmozdítójaként Cs. Kiss Lajos járult mindehhez hozzá.

2010. május 28-án és 29-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Dísztermében (Budapest, Szentkirályi utca 28. II. emelet) kétnapos konferencián elemzik hazai társadalomtudósok Carl Schmitt életművét, mai esetleges használhatóságát.

Program:

2010. május 28. (péntek)

Megnyitó

10.00-10.05

Schanda Balázs, alkotmányjogász (PPKE JÁK) dékáni köszöntője

10.05-10.15

Varga Csaba, jogfilozófus (PPKE JÁK) köszöntője

Eszmetörténet

(szekcióvezető: Megadja Gábor, eszmetörténész)

10.15-10.30

Botos Máté, eszmetörténész (PPKE BTK)

A párhuzamosok a végtelenben találkoznak – avagy Donoso Cortés és Carl Schmitt a
politikai teológiáról

10.30-10.45

Cs. Kiss Lajos, jogfilozófus (ELTE ÁJK)

A totális állam elmélete és mítosza

10.45-11.00

Ludassy Mária, filozófus (ELTE BTK)

Carl Schmitt és a francia politikai katolicizmus

11.00-11.15

Pethő Sándor, filozófus (KRE HTK)

A Kronjurist és az inkvizítorok

11.15-11.30

Szabó István, jogtörténész (PPKE JÁK)

A Birodalom Elnöke, mint az alkotmány őre

11.30-11.45

Techet Péter, jogfilozófus (PPKE JÁK)

Náci volt-e Carl Schmitt? Egy francia sajtópolémia értelmezése

11.45-12.20

Vita

Politikai teológia

(szekcióvezető: Karácsony András, jogfilozófus)

13.45-14.00

Geréby György, filozófus (CEU)

Az egyház mint politikai forma: Carl Schmitt és Hans Barion

14.00-14.15

Mezei Balázs, vallásfilozófus (PPKE BTK)

Peterson antischmittiánus argumentuma

14.15-14.30

Molnár Attila Károly, eszmetörténész, szociológus (PPKE BTK)

Politikai teológia: antropológia és politika

14.30-15.00

Vita

Politikai filozófia

(szekcióvezető: Cs. Kiss Lajos, jogfilozófus)

15.00-15.15

Frivaldszky János, jogfilozófus (PPKE JÁK)

A politikai viszony Schmittnél – elemzések az olasz természetjogászok nézőpontjából

15.15-15.30

Gedő Éva, germanista (ME BTK)

Politikum – egy egzisztenciafilozófiai fogalom

15.30-15.45

Hoppál Kál Bulcsú, vallásfilozófus (Universidad Catolica Chile)

Konzervatív és nem konzervatív forradalom

15.45-16.00

Pokol Béla, jogszociológus (SZTE ÁJK)

A társadalmi állapotok szellemítettsége versus organikussága Carl Schmitt felfogásában

16.00-16.15

Pogonyi Szabolcs, filozófus (ELTE BTK)

A liberális demokrácia ellenségei

16.15-16.45

Vita

2010. május 29. (szombat)

Államelmélet

(szekcióvezető: Techet Péter, jogfilozófus)

10.00-10.15

Karácsony András, jogfilozófus (ELTE ÁJK)

Organikus demokrácia kontra liberális jogállam

10.15-10.30

Löffler Tibor, politológus (SZTE ÁJK)

A hatalomra kerülés küszöbe – avagy a barát/ellenség dichotómiától Lipset és Rokkan küszöbelméletéig

10.30-10.45

Paczolay Péter, alkotmányjogász (SZTE ÁJK), az Alkotmánybíróság elnöke

Alkotmánymódosítás és minősített többség Schmitt alkotmánytanában

10.45-11.00

Pócza Kálmán, történész (Andrássy Egyetem)

A parlamentarizmus kritikája

11.00-11.15

Szilágyi Péter, jogfilozófus (ELTE ÁJK)

Carl Schmitt és Hermann Heller: párhuzamok, ellentétek, tanulságok

11.15-11.45

Vita

Nemzetközi politika

(szekcióvezető: Fekete Balázs, jogi komparatista)

12.45-13.00

Dinnyei Béla, filozófus (ELTE BTK)

A politikai világ mint pluriverzum

13.00-13.15

Fülöp Endre, politikafilozófus (ELTE BTK)

„Penser la guerre, Carl Schmitt” - Schmitt, Aron és Manent az igazságos háborúról

13.15-13.30

Kardos Gábor, nemzetközi jogász (ELTE ÁJK)

Schmitt és a nemzetközi jog mai dilemmái

13.30-13.45

Vita

Hozzászólások