A Vitézi Rend megemlékezése a szentéletű királyra és a kormányzóra

Vitézi Rend Európa és Afrika Törzsszéke, a Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága által elismert és bejegyzett Rendként, 2010. január 9-én délelőtt 10.00 órai kezdettel európai vitézi találkozót tart Baden-Badenben.

Fővédnökünk és Vendégünk

vitéz Habsburg József Árpád királyi herceg a Vitézi Rend főkapitánya és b. neje vitéz Habsburg Mária nagyhercegnő

A Vitézi Rend Európa és Afrika Törzsszéke minden kedves érdeklődőt meghív erre a találkozóra. A találkozó nyitott, de előzetes bejelentést kérünk az alant megadott címre. A nagy érdeklődésre való tekintettel csak az előzetes bejelentkezőknek tudunk helyet biztosítani a találkozón.

Program.

10,00 órai kezdettel tisztelgő Szentmise a baden-badeni Cisztercita Kolostor templomában megboldogult IV.Károly Magyar Király ereklyéje elött,

12.00 Közös ebéd a baden-badeni Kurhaus különtermében

13,30 vitéz dr. Tóthpál Tamás történész előadása : « IV. Boldog Károly Magyar Király és vitéz
nagybányai Horthy Miklós Trianon árnyékában
». címmel.

14.00 Aktuális kérdések megtárgyalása a résztvevők kívánsága szerint

A Kurhaus konyhája elvárja, hogy a résztvevők az ebédet ott fogyasszák. Elszállásolásról úgyszintén mindenki maga gondoskodik. www.baden-baden.de honlap részletes hoteladatokat tartalmaz (árak,telefon,fax stb.). Kérjük, hogy a részvétel írásbeli bejelentés útján történjen legkésőbb 2010. január 6-ig a következő címre:E-mail: teodorberkovits@gmail.com

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK !

Hozzászólások