Forradalom után

Báró Kemény Zsigmond: Forradalom utánMegjelent: Pesten, 1850. Heckenast Gusztáv.