Vallás-mozgalmak Magyarországban I-II.

Gróf Mailáth János: Vallás-mozgalmak Magyarországban. I. kötet. Megjelent: Pesten, 1844. Emich Gusztáv. II. Kötet. Megjelent: Pesten, 1846. Emich G.