Történelmi és irodalmi tanulmányok

Gróf Szécsen Antal: Tanulmányok [pdf] Megjelent: Kisfaludy-Társaság, Bp., 1885.

Tartalom.
Tacitus
Történelmi tanulmányok I. II. III.
Shakspere
Századunk egy nagy emberről
Gróf Esterházy Bálint emlékiratairól
Veresmarti
Dante
A társaság irodalma Francziaországban

"Gróf Szécsen Antal eredeti fölfogású, nagy míveltségű, eszes, tanult ember. Gondolkodó tehetsége mélyre ható, ítélete alapos, éles, jellemző és becses, nem hívságosan sziporkázó szavakat mond, hanem enyhítő, lélek emelő, oktató és gyönyörködtető igaz ítéleteket. Már tárgyválasztásai mutatják nemes ízlését, de ő nem a tagadás embere, ki a legszebb szobrot addig forgatja érdes kezei közt, míg irigysége gáncsolni, gúnyolni valót talál, s utoljára addig erőszakolja saját nyelvét, míg torzalakká teszi, nem, gróf Szécsen megtanít az egésznek felfogására, melyet addig tán sejtettünk, de amely mellett addig nem állapodtunk meg, s felfejt előttünk oly részleteket, melyek addig teljesen elkerülték érzékeinket." (Deák Farkas)