Öt év Regnum! Portál: gondolat és közösség

Mindenki joggal mondhatja, hogy öt év nem olyan nagy idő, hogy róla komolyan megemlékezni kelljen. Valamennyire osztom is ezt a véleményt, meg nem is. Ezért ez a kis megmelékező írás, őszinte lesz és kicsit személyes, és reményeim szerint semennyire sem protokolláris, sem patetikus. A Regnum! Portál alapvetése az volt, hogy A Monarchista blogon nem fértek el nagyobb lélegzetű írások egy idő után, ezért szükség lett egy másik formátumra. Egyszerű volt az indok, és mégis egy új fejezet nyílt. A koncepciónk sokat változott a kezdetek óta, és idővel úgy látszik, hogy a Regnum! Portál a gyökerét (ti. a blogot) terjedelemben és hatásában is túlnőtte, talán meg is haladta, hovatovább jelentős oldalhajtásokat eredményezett a közösségi médiában; a Facebook oldalát közel másfélezren kedvelik és átlagban tízezer embert ér el, e mellett pedig van egy nagy terveket dédelgető, de jelenleg csak diskurzust folytató Magyar Királyságért Liga is, néhány száz fős tagsággal.

Mindezek olyan számok és tények, amelyeket egy nyomtatott formátumban is megjelenő, hasonló karakterű (értsd: adott témában, leginkább tanulmányokat közlő) honi folyóirat is örömmel mondhat el magáról, esetenként jelentősebb (állami vagy magán) támogatással a háta mögött. Nekünk ilyen azonban nem volt, most sincsen.

Miközben gyermekbetegségeinket kinőttük, a honi királyságpártiaknak (ahogy tetszik; monarchisták) zászlóshajójává váltunk és immáron számolni lehet (kell?) velünk, az alaphelyzet azonban nem változott: egyéni adományok, támogatások vannak csak, amelyeket akkor is és most is nagyon megköszönünk és e mellett tesszük a dolgunkat. Mindenki a saját zsebébe nyúl, ha megteheti és ha úgy gondolja, hogyha a portál megérdemli, akkor adnak, mert fontosak vagyunk nekik. Köszönet és hála azért, hogy többször gondolták ’úgy’, hogy azok vagyunk és nem mindig ugyanazok voltak ezek a személyek.

Öt év alkalmas arra, hogy az emberfia eltöprengjen az eredményeken. Ezek közül a legelső, hogy kikristályosodott sokak számára az, hogy kik vagyunk, és kik nem vagyunk. Ennek megfelelően és szükségszerűen néhányan távoztak, olvasók, szerzők közül is, de ennél sokkal fontosabb, hogy kik jöttek és kik maradtak az évek során és kik azok, akik most és folyamatosan találnak itt valamit, amiért érdemes visszajönni és érdemes a forrásunkból inni. Kiemeltük a magunk lehetőségeihez mérten a 'restauráció', a 'királyságunk', az 'ellenforradalom', 'az apostoli király' és hasonló fogalmakat a politikai patológia témaköréből idehaza és konzekvensen, lehetséges politikai és társadalmi diskurzusokban felvértezve, alternatívaként használhatjuk őket. 

Regnum! Portál alapvető célkitűzése sem változott öt év alatt egyszer sem; szellemi közösség, amely muníciót akar adni mindazoknak, akik magyarokként a megszentelt államformánkért akarnak tenni, ebben gondolkodnak és a kapcsolódási pontokat, a megvalósítási lehetőségeket keresik. Nem egy tömegmozgalom, nem egy pártcsíra, nem egy modern politikai szekta vagy éppen vadbölcsész szubkulturális pótcselekvés esetleg egy ezredik internetes dühöngő a portál és annak oldalágai. 

A kor gyermekeiként aktuálisnak kell maradnunk, használhatóaknak kell lennünk. Abban, hogy ne legyünk valóság-idegenek (a legnagyobb kísértés ez, az orientációnkat tekintve) nagyban szokott segíteni minket humorérzékünk, a reflexióink, mások kritikái és az, hogy magunkra voltunk eddig utalva leginkább.

Segítség az is, hogy értékrendünk nem változott öt év alatt: Isten. Király. Haza. Egység. Én magam már tudom ezek közül az utolsót a legnehezebb elérni a gyakorlatban, ezért vallom azt, hogy jelen helyzetben ez a legfontosabb, erre kell törekednünk, ebből nem lehet engedni, a magyar géniuszra való tekintettel is, ha ez megvan, a királyság vonzó lehet mások számára is.  

Hálásak vagyunk kapcsolatainknak, amelyeket eredményeinknek köszönhetünk. Jó barátok, lelkes újoncok, politikusok, a tudomány emberei, szárnyukat bontogató tanulók, a társadalom kívülállói, szellemi vagabundok, de amire leginkább: a királyi dinasztiánk jeles tagjainak elismerése. Azt reméljük, hogy idővel komolyan lehet venni minket, talán azért is a fentebbiek mellett, mert kitartottunk és hűek voltunk, ahhoz, amelyet leírtunk.

Most azonban új szakasz kezdődhet el a portál életében. Szeretnénk szélesíteni a társadalmi bázist, a szerzői gárdát, és a támogatók körét. Reméljük, hogy mindehhez nemcsak a lehetőségeink, hanem az erőnk is megvan. 

Addig is tesszük a dolgunkat és újabb eredményekre törekszünk, amelyek nemcsak minket erősítenek, hanem olvasóinkat és az országunkat is gazdagíthatják.

Pánczél Hegedűs János

Regnum! Portál

alapító, tulajdonos

Hozzászólások