A Szent Korona és annak a feje

Igazából nem sok mindent tudunk dr. Szöllõsi Józsefról azon kívül, hogy ügyvéd és a Nemzeti Bizottmány titkára. A videó egy nemzetgyűlésen készült, amelyről szintén csak annyit sejtünk, hogy amikor az elmúlt két év "zavargásai" voltak, létezett egy ilyen. Vagy több is. Összeült, hogy alkotmányozzon és a régi történeti alkotmányt tegye meg újra érvényes alkotmányunknak. Ha ez volt ennek a nemzetgyűlésnek a valós célja, üdvözölni lehet monarchista szempontból ezt. Annak ellenére, hogy egészen biztosan fajsúlytalan politikai kezdeményezésről volt szó, hiszen igazi közakaratot, ami ekkor elengedhetetlen, nem tudott képviselni és döntést sem tudott hozni. Ez nem az ő hibájuk, hanem a respublika hegemóniájának lehet betudni. Viszont okulni kell belőle.

Dr. Szöllösi Józsefnek az, az érdeme ebben a respublikában, hogy felvetette a királyság érvényét a jelenlegi köztársasággal szemben. Meg is indokolta, nem is rossz alapról tette meg ezt. De kapásból tévedett több ponton is, amely tipikusan azt mutatja, hogy a hat évtized nem tette egyértelművé a helyzetet és sok lesz itt a munka még, ami persze nem baj.

Kicsiny megjegyzéseink tisztán monarchista szempontból a következők a felszólalásával kapcsolatban;

1. Soha nem volt "400 éves Habsburg elnyomás" Magyarországon. Ez egy forradalmár, kommunista frázis, tipikusan republikánusok érvelnek ma is ezzel. Tényekkel is nehéz lenne bizonyítani, aki a királyságra igent mond, ilyet egyszerűen ne mondjon.

2. Sajnos, a szabad király választás nem azonnali és olyan egyértelmű, hiszen a magyar történeti alkotmánynak része a trónöröklést biztosító törvények is. Ezeket figyelmen kívül nem lehet hagyni. Nem a "Habsburg-önkény" kényszerítette a magyarokra a Habsburg-Lotharingiai házat, hanem a rendek támogatták ezt az elképzelést. Szép számmal vannak olyan uralkodók e házból, akik arra példák, hogy ez bizony jó húzás volt (III. Károly, Mária Terézia, Rudolf, II. Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Boldog Károly). A nacionalizmus kijátszása a király személyének szempontjából nem monarchista álláspont.

3. Üdvözöljük a globalizmus-ellenességét is. Jó helyen kapisgált.

4. Köszönjük, hogy kimondta; egyik magyarországi köztársaság kikiáltásával kapcsolatban sem kérdezték meg a népet. Soha. Semmikor. Sehogyan sem.

5. Nem kell félni, következetesebben képviselni a királyság ügyét. Minél kevesebb megfeleltetés a respublikának. A királyság nem kiegészíti a köztársaságot, hanem a helyett van.

Ezek után mindenkinek kellemes elmélyülést a videókban. És ha bárki bármilyen módon tud felvilághosítást adni Szöllösi úrnak rólunk, vagy nekünk Szöllösi úrról, azt tegye meg. Ne késlekedjen! Köszönjük.

(Regnum!)

Hozzászólások