Politikai filozófia

Az antimonarchikus mítosz

okt
08
Azokban az európai országokban, ahol a monarchia a jelen periódusban is fennmaradt, [1] sajnos aligha beszélhetünk komolyan vehető monarchikus hatalomgyakorlásról. Az esetlegesen felmerülő ilyen igényeket általában anakronisztikusnak szokás bélyegezni – attól függetlenül persze, hogy egészen pontosan mire is vonatkoznak. Minden olyan felvetés, amely a király kormányzásban való jelentősebb szerepvállalására irányul, általában már az előtt diszkvalifikálódik, hogy egyáltalán az adott országgyűlés komolyan fontolóra vehetné.
Posted By bercesa tovább

A számok zsarnoksága

aug
06
„És ami engem leginkább zavar Amerikában, az nem az ott uralkodó túlzott szabadsága, hanem éppen a zsarnokság elleni biztosítékok csekély száma.” (Alexis de Tocqueville) „Mindenféle fajta rezsimet azzal védelmeznek, hogy demokráciának nevezik.” (George Orwell) Írta: Pető Zoltán.
Posted By bercesa tovább

A királyi és a diktátori autoritásról

júl
14
A következőkben a monarchikus hatalomgyakorlás természetét vizsgáljuk, élesen szembeállítva azt a modern diktatórikus rezsimek irányítási stílusával. Az autoritás e két fajtájának kritikus ellentétét abban látjuk meg, amit Max Weber nyomán a tradicionális és a karizmatikus autoritás különbségének is nevezhetünk. Mindez azért különösen lényeges számunkra, mert szerintünk autoritás e két formájának különbségei a kétfajta uralom jogalapjának és a jogi gondolkodás hátterében meghúzódó Weltanschauung-jának a különbözéségéből fakadnak.
Posted By bercesa tovább

A demokrácia kora és az egalitarizmus mítoszai

jún
15
Az egalitarizmus hazugsága éppen abban áll, hogy úgy tesz, mintha ezek a különbségek többé nem léteznének, jelentéktelenné váltak volna, vagy legalábbis egyre csökkennének. A demokrácia igézete elhiteti az állam egyszerű polgárával, hogy „ő is részesül a hatalomból.” A valóságban egy középkori földesúr és a legszegényebb jobbágya, életkörülményeiket tekintve közelebb állt egymáshoz, mint a kapitalista és a proletár vagy egy kortárs milliárdos és egy hajléktalan.
Posted By bercesa tovább

A birodalomról

feb
21
Imperium és imperializmus sokféle lehet, de mindkettő nagyon csúnya szó a legtöbb mai nyelvben, amiben nagy érdeme van Lenintől kezdve a Csillagok háborúja erőfeszítésének is. A modern birodalmak építői és üzemeltetői szégyenlősen elutasítják az imperializmust. A XX. század eleji birodalom-ellenesség hierarchia-ellenesség volt, és a hierarchikus uralommal a nemzeti önrendelkezést állította szembe (vö. Wilson pontjai), ami sem logikusan és empirikusan sem valósulhat meg, de alkalmas volt a birodalmak elleni mozgósításra.
Posted By bercesa tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - Politikai filozófia csatornájára