Horthy Miklós

Károly király feljegyzései

ápr
01
Boldog IV. Károly királyunk mennyei születésnapjának 100. évfordulójára.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Alkotmányos király és alkotmányos kormányzó

okt
10
Alapállásunk az, hogy aki ma Magyarországon királyságpárti, annak – ha más szempontok és irányultságok mellett ugyan – de egyaránt fontosnak kell tartania ezeddig utolsó királyunk és kormányzónk Boldog IV. Károly és Horthy Miklós személyét. Itt elsősorban arra kívánunk utalni, hogy ők legitim államfőként hordozták a királyság eszményét, ezért ezzel különösen nagy hangsúllyal kell érvelni a mai közbeszédben és a szimbolikus politikában is.
Posted By A Szerk. tovább

A kurrens Horthy-kép népszerű forrása – Turbucz Dávid könyvéről

jún
29
Horthy Miklósról jelen pillanatban egyszerre hálátlan és hálás feladat könyvet írni. Hálátlan, mert lassacskán minden közszereplőnek kell, hogy legyen róla valamilyen képe, aki maga is egy véleményt akar kialakítani a személyéről és ezért kurrens forrásokhoz nyúl. Persze hálás is, mert a kötet, amelyet írnak róla megfelelő publicitást kap, nem a szerzőjének személye miatt, hanem a témája és annak aktualitása okán.
Posted By bercesa tovább

Habsburg-ellenes volt-e Horthy Miklós kormányzó?

szep
26
Horthy Miklós neve még 2011-ben is képes indulatokat kiváltani, bár ennek mértéke eltérő lehet, attól függően, hogy éppen mivel kapcsolatban merül fel a személye. A történelmi szerepének megítélésében nincs konszenzus a magyar társadalomban, annak ellenére, hogy a történészek az alapvető kérdésekben egyetértenek, bár hangsúlybeli eltérések természetesen közöttük is előfordulnak. Egy ilyen vitatott kérdés lehet Horthy 1921-es szerepe. Mit is tett akkor Horthy? Elárulta a dinasztiát? Vagy újból megmentette a magyar nemzetet?
Posted By SzVD tovább

Ennek a nemzetnek monarchia kell! – interjú Horthy admirálissal a New York Times-ban

aug
22
A mai napon interjút adott nekem Horthy admirális, aki az utóbbi napok eseményei következtében az egyik legérdekesebb európai személyiséggé lépett elő. Mindenekelőtt biztosított róla, hogy Károly visszatérési kísérlete teljesen meghiúsult. Az incidens meg sem karcolta a felszínt – ellenkezőleg, hatására a teljes közvélemény felsorakozott a jelenlegi kormány mögött. Horthy kijelentette – és ezt magam is meg tudom erősíteni –, hogy Budapesten és Magyarországon éppen olyan tökéletes a rend és a nyugalom, mint Párizsban vagy New York-ban.
Posted By SzVD tovább

Horthy Miklós kormányzó és Hóman Bálint I. Ferenc József királyra emlékezik

júl
30
Idén van kilencvenötödik éve, hogy Őfelségét, I. Ferenc Józsefet, Magyarország apostoli királyát magához rendelte az Úristen, egy szinte példa nélkül hosszan tartó uralkodói időszak után. Az alábbiakban két olyan nagy formátumú személytől - vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó és Hóman Bálint történész, vallás-, és közoktatásügyi miniszter - közlünk visszaemlékezéseket, akiket ma is előszeretettel állítanak be egyes körök "habsburgellenesnek", igen egyoldalúan és öncélúan.
Posted By SzVD tovább

Reményteli hídavató: Horthy Miklós-híd vagy IV. Boldog Károly király-híd?

okt
08
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kisalföld közös pályázatot ír ki az új, Szigetet Révfaluval összekötő híd elnevezésére. A lakosság ötleteiből kiválasztva szeretné a napilap és az önkormányzat a legméltóbb nevet megtalálni a megyeszékhely új hídjához.
Posted By SzVD tovább

Horthy Miklós kerestetik?

ápr
29
Vona Gábor nem olyan régi - kicsit katyvaszosra sikeredett - kijelentésében, egyetlen rendszert nevezett meg, amely működött a XX. században e hazában; " Horthy Miklósé", úgy látszik termékeny talajra hullott. Mi ezzel kapcsolatban aggódtunk, meglehet egy kormányzói rendszer felvázolásán inkább örülnünk kellene, hiszen az akár egy kellemes kis átmenetet is jelenthetne a respublika agóniájából a királyságba. A kontextus azonban nem ezt sugallta sajnos.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Bevonulás, felvonulás, elmulasztás

nov
17
Tegnap volt 89 éve annak, hogy Horthy Miklós bevonult a "vörös rongyokba" öltözött városba, Budapestre, hogy azt elfoglalva visszaadja azt a királyságnak. Szép is lenne, mindez de nem így volt. Néhány nappal már bevonult ide ugyanis báró Lehár Antal katonákkal a Dunántúlról, ahol gróf Sigray Antallal helyreállították a rendet és kisebb - nem annyira véres és látványos, de mindenképpen eredményes - takarítást végzett a valóban bűnös városban katonáival, amely a legnagyobb és legjobban felszerelt különítményt alkotta a Nemzeti Hadseregben.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Fegyverszünet helyett puccs - élet helyett összeomlás

okt
15
A II. világháború szerencsés és az ország szempontjából biztonságosabb befejezése nem sikerült, az erre irányuló kísérlete sem kellőképpen előkészítve nem volt, sem a tényleges kivitelezés nem volt szerencsés, de eredményes sem. A kormányzó országlása végén a jogfolytonosság újra megszakadt (német megszállás, nyilas hatalomátvétel), amely mellé az ország teljes – kétszeres (német-nyilas, szovjet-vörös) – kirablása, kivéreztetése is párosult, amellyel gyakorlatilag megismétlődött, sőt meg is hatványozódott az 1918-as állapot, melyből azonban a helyreállítás a mai napig nem sikerült.
Posted By Petrus Augustinus tovább

Oldalak

Feliratkozás RSS - Horthy Miklós csatornájára