Pethő Sándor

A szociális népkirályság eszméje (2. rész)

már
02
Az 1930-as évek monarchista eszmetörténetében nagyon érdekes helyet foglal el a szociális népkirályságnak nevezhető eszme kibontakozása. Támogathatja a munkásosztály a királyság visszaállítását? Mennyire egyeztethető össze a monarchia a szociális igazságossággal? A következőkben szeretnénk bemutatni ezt a méltatlanul elfelejtett eszmerendszert. Az első részben a két világháború közötti monarchizmus helyzetét vázoltuk fel, és Pethő Sándor korai munkásságát mutattuk be.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A szociális népkirályság eszméje (1. rész)

szep
11
Az 1930-as évek monarchista eszmetörténetében nagyon érdekes helyet foglal el a szociális népkirályságnak nevezhető eszme kibontakozása. Támogathatja a munkásosztály a királyság helyreállítását? Mennyire egyeztethető össze a monarchia a szociális igazságossággal? A következőkben egy három részes cikksorozatban szeretnénk bemutatni ezt a méltatlanul elfelejtett eszmerendszert. Az első részben a két világháború közötti monarchizmus helyzetét szeretnénk röviden felvázolni, bemutatni azon személyek egyikének korai munkásságát, akik kötődnek szociális népkirályságnak nevezett eszméhez.
Posted By Petrus Augustinus tovább

A legitimisták és szabad királyválasztók közjogi polémiája

szep
10
A legitimizmus és a szabad királyválasztó fogalmat pontatlanul használjuk, amikor a királykérdésről beszélünk, állapítja meg Vargyai Gyula. Lényegét tekintve Vargyai elfogadja Molnár Kálmán álláspontját. „ A jogfolytonosság azt jelenti, hogy jogszabályok alkotása, változtatása vagy eltörlése csupán az alkotmány értelmében arra hivatott tényezők által eszközölhető.” (1). Vargyai szerint a két fogalom pontatlan és látens módon jelentkezett az ellenforradalmi államban. A két álláspont szerint alapvetően a királykérdés problematikájának van egy bel-és egy külpolitikai vonatkozása.
Posted By SzVD tovább

Üres Capitolium - KÖNYVAJÁNLÓ

júl
15
(A magyar Capitoliumon – Pethő Sándor válogatott publicisztikája, Akadémiai Kiadó, 2005.)
Posted By Petrus Augustinus tovább
Feliratkozás RSS - Pethő Sándor csatornájára