Ifj. gróf Andrássy Gyula

A királyságtól a köztársaságig

máj
13
Nehéz feladat volt a francia királyságot visszaállítani. Első akadálya, hogy a történelmi jogot már a múltban háttérbe szorította a forradalmi jog. A francia helyzet nem volt olyan, mint a mienk most. Nem arról volt szó, hogy néhány dicsőség nélküli szerencsétlen perc munkáját visszacsinálják és viszszaálljanak a biztos, minden kétség fölött álló törvényes alapra, hanem nehéz türelmes munkával kellett volna a történelmi királyságot újraépíteni, átalakítani, a modern világhoz alkalmazni. Írta: Ifj. Andrássy Gyula gróf
Posted By Petrus Augustinus tovább

Csak az apostoli királyság mentheti meg Magyarországot - Ifj. gróf Andrássy Gyula és Mindszenty József az 1920-as évek keresztény pártpolitikájában (I. rész)

jún
06
Ifj. gr. Andrássy Gyula a Károlyi-rendszer, a Tanácsköztársaság és a trianoni tragédia okozta összeomlást átélve fordult a kereszténység és a keresztény etika felé. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, majd a Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt elnökeként – egyfajta ökumenikus álláspontra helyezkedve - a keresztény-nemzeti és a keresztényszociális gondolat egyik legjelentősebb vezéregyéniségévé vált. A Károlyi-rendszer és a tanácsköztársaság börtöneit megjárt fiatal Mindszenty József ifj.
Posted By SzVD tovább

Andrássy emlékezete

júl
09
Amikor Andrássy Gyuláról akarok megemlékezni ebben a körben, azok között, akik tisztelték és szerették őt és meg akarom rajzolni képét úgy, ahogy az az én lelkemben él, akkor be kell vallanom, hogy úgy áll előttem az ő képe, mint egy nagyon szép, mint egy nagyon művésziesen csiszolt ötvösmunka, melyet nem tud igazán meg bírálni, csak a műértő és helyesen értékelni csak az, aki tudja, hogy mi benne a szép, mi benne a művészileg becses. Írta és elmondta: gróf Zichy János
Posted By SzVD tovább

A nemzet egységének bizalmát keresve – ifj. Andrássy Gyula gróf miskolci beszédéről

feb
01
Ifjabb Andrássy Gyula grófot 1920. január 12-én, egy harminc tagból álló miskolci küldöttség megkereste azzal a kéréssel, hogy képviselje Miskolcot az összehívandó nemzetgyűlésben. Andrássy nagyon meglepődött, mert nagyon váratlan volt a felkérés de kisebb hezitálás és gondolkodás után elvállalta, hogy képviselje a nemzetgyűlésben Miskolc városát. 1920. január 18-án, Miskolcon a Korona szálló (ma: Avas szálló) nagyterme adott otthont Andrássy programbeszédének.
Posted By SzVD tovább

"Ha törvény alakját nyeri is, jogilag hatálytalan …„ – Az 1921-es detronizációs vitáról

dec
22
A sikertelen restaurációs kísérlet után a IV. Boldog Károly királyt, és Zita királynét az országból kitoloncolták.[i] A királynak nem volt maradása többé az országban. 1921. november 3-án drámai eseményeknek lehettek szem és fültanúi a nemzetgyűlésben a politikusok, részesei lehettek egy olyan eseménynek, amelyet az ország csak három ízben tapasztalhatott meg. A törvényhozás előtt feküdt az a törvényjavaslat, amely megfosztotta a tróntól a Habsburg-házat újra. A detronizációról szóló törvényjavaslatot több napon keresztül vitatták meg az Országház falai között.
Posted By SzVD tovább
Feliratkozás RSS - Ifj. gróf Andrássy Gyula csatornájára